Regler

Yderligere oplysninger om frednings tider og mål m.m. kan findes under Links

Der er fastsat fredningsbælter ved udløb af åer, bække og indvande. Lystfiskeri må ikke finde sted nærmere end 500 meter fra åers, bækkes og indvandes udløb i havet eller fjordene.

Når vandløbets udmunding er mindre end 2 meter bred, gælder reglen om fredningsbælte kun fra 16. september til 15. januar.

Der kan dog være fastsat særlige regler om fredningsbælter ud for enkelte vandløb.

Se liste over særlige regler om fredningsbælter.

I vandløbene er det forbudt at fiske inden for en afstand af 50 meter fra indgangen til eller udgangen fra kunstige fiskepassager samt i selve passagen.

Der er fastsat bestemmelser om fredningsbælter på 50 meter ved søernes ind- og udløb i søer over 10 ha.

Der henvises til bekendtgørelse nr. 970 af 1. december 1994 om fredningsbælter i ferske vande.

Genudsætning

Fisk under mindstemål skal genudsættes hurtigst muligt – uanset, om fisken er levende, skadet eller død. Det er nder ingen omstændigheder tilladt at beholde, transportere eller opbevare fisk under mindstemål.

Fisken genudsættes bedst ved skånsomt at fjerne krogen under vand og lade fisken slippe væk. Hvis en fisk tages op af vandet med hænderne, så at den mister skæl, vil den dø få dage efter genudsætningen.

Man bør ikke bære en fisk i krog og line, men anvende et fangstnet, hvis man skal have fisken med hjem