Lindenborg å
  Der er en aftale med lodsejeren på Håls Brogaard, Flamstedvej 125, om dagskort a 50,00kr. Det omtalte fiskevand ligger nedstrøms Hålsbro Startende ved broen nedstrøms på nordsiden (op mod Håls Brogaard og stopper ved den første grøft efter vores bygningernes hvis man fra åen vender sig og kigger op mod gården  Købet af kortet finder sted på gården (Håls Brogaard) der ligger lige ovenfor Hålsbro   og man putter 50,00 kr. pr. person i en kuvert mærket med bilnummer og lægger kuverten i husets postkasse og parkerer ved Hålsbro. Man fisker fra den side hvor pil markeringerne er.   Der henvises i øvrigt til Lystfiskerens gældende regler ved færdsel på Lodsejernes marker.                                             PFV. Bestyrelsen