Generalforsamling

Generalforsamlingen den 27. januar 2021 er aflyst pga.
forsamlingsforbuddet på 5 personer. Vi vil forsøge at få afholdt
generalforsamlingen inden den 10. april 2021. I tilfælde af at dette ikke
kan lade sig gøre, vil det ske ved indberetning. I hører nærmere senere.

Samtidig aflyses klubaften den 9/2-21.