Generalforsamling er udsat på grund af restriktioner til februar ny dato kommer senere

Der indkaldes hermed til generalforsamling Terndrup Lystfiskerforening

2022 i Bøgen, Terndrup medborgerhus kl. 19.00

Dagsorden er følgende

Valg af dirigent

Formandsberetning

Fremlæggelse af regnskab

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer

Valg af 2 suppleanter

Valg af revisor og revisor suppleant

Indkomne forslag.

Evt.