Arrangementer

Generalforsamling: er udsat til februar grundet restriktioner der vil blive meldt en dato ud senere

Der indkaldes hermed til generalforsamling Terndrup Lystfiskerforening

2022 i Bøgen, Terndrup medborgerhus kl. 19.00

Dagsorden er følgende

Valg af dirigent

Formandsberetning

Fremlæggelse af regnskab

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer

Valg af 2 suppleanter

Valg af revisor og revisor suppleant

Indkomne forslag.

Evt.

Åbningskonkurrence:

Lørdag d.2 april-22 i Mølledammen Terndrup

Rundstykker kl. 08.30 vi fisker fra 9 – 13

Derefter grillpølser+præmier

Sverigestur:

Høkensås, Tidaholm Kristi Himmelfartsferien 26-29 maj-22

Stadig ledige pladser

tilmelding Joan tlf. 29 12 40 70

gerne sms – ved opkald først efter kl 15.00